Wat is betonrot?
Betonrot reparatie is de term die wordt gebruikt voor schade aan je beton. We spreken hier niet zomaar over beton, maar over gewapend beton. Gewapend beton is een combinatie van beton en wapeningsstaal. Deze combinatie is er om scheurvorming te vermijden en om het beton sterker te maken zodat het meer kan dragen. Er is sprake van rot in je beton als de wapening begint te roesten, omdat het staal met teveel chloride of kooldioxide in aanraking is gekomen. het wapeningsstaal zet door het roesten uit en daardoor barst het beton. Dat komt de sterkte van het beton niet ten goede en dus is het nodig aan reparatie toe.

Kwaaitaalvloer


Een kwaaitaalvloer is een voor-gefabriceerde vloer van gewapend beton. Deze soort vloer is tussen 1965 en 1983 veel toegepast in Nederland door firma Kwaaitaal.
Om het beton sneller te laten harden werd er calciumchloride aan de vloer toegevoegd.
deze verhardingsversneller veroorzaakt naar verloop van tijd dat de wapening begint te roesten en het beton zijn sterkte verliest. Vooral in een vochtige ruimte heb je grote kans op problemen.

Hoe voorkom je betonrot?


Meestal komt deze vorm van rot voor wanneer de constructie van het beton aan het einde van zijn levensduur is gekomen of als er in de constructies fouten zijn gemaakt. Veel voorkomende fouten zijn te veel verhardingsversneller gebruiken, zoals bij een kwaaitaalvloer, of de indringing van CO2.
deze fouten kunnen worden voorkomen door het wapeningsstaal diep genoeg in het beton te plaatsen of te kiezen voor een lage water/cementfactor. Het beste is om ook calciumchloride te vermijden. Gelukkig is deze tegenwoordig verboden in de bouw.

Zelf betonreparaties uitvoeren?


het proces van betonreparaties kan je zelf doen. Hierbij moet wel worden vermeld dat het geen eenvoudig klusje is. Als het om een klein stukje rot gaat is het mogelijk om dat zelf handmatig te herstellen. Het moet dan niet te diep in het beton zitten. het beton moet dan worden weggehaald tot je bij de bewapening bent. De geroeste bewapening moet je vervangen of behandelen met een speciale vloeistof tegen verder roesten. Dit moet heel secuur gebeuren, want je wilt natuurlijk dat je na de reparatie nog een keer rot in je beton krijgt. Na het herstellen van de bewapening kan je het nieuwe beton aanbrengen. Hierbij moet je ervoor zorgen dat het nieuwe- en oude beton zich goed hechten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *