Wanneer je eigenaar bent van een zogenaamde brommobiel zijn er best een aantal zaken waar je aandacht aan zal willen besteden. Eén van de aandachtspunten heeft te maken met het afsluiten van een zogenaamde brommobielverzekering. Het gaat hierbij om een verzekering welke schade indekt die wordt aangericht met of aan je brommobiel. Zoveel is wellicht voor iedereen wel duidelijk. Dit gezegd hebbende is het zo dat mensen ook vaak over heel wat vragen beschikken met betrekking tot het afsluiten van een dergelijke verzekering. Ben jij één van de mensen die met dergelijke vragen wordt geconfronteerd? Dan zullen die vragen hieronder wellicht worden beantwoord.

Is de brommobielverzekering verplicht af te sluiten?

Een belangrijke vraag die in de praktijk zeer vaak weerklinkt heeft te maken met het feit of de brommobielverzekering wettelijk verplicht is af te sluiten of niet. Het is wat dit betreft van belang om er rekening mee te houden dat alle gemotoriseerde voertuigen op de Nederlandse wegen voorzien dienen te zijn van een zogenaamde WA-verzekering voor schade aan derden. Daar valt ook de brommobiel onder. Je moet er dus in ieder geval als eigenaar of bestuurder van een dergelijk voertuig steeds voor kiezen om zo’n verzekering af te sluiten. Je zou eventueel ook kunnen kiezen voor een nog uitgebreidere verzekering, maar die keuze is uiteraard geheel aan jou om te maken.

Hoe kan je jouw brommobiel het best verzekeren?

Er bestaat in de praktijk niet zoiets als een optimale brommobielverzekering voor elke persoon die eigenaar wordt van een dergelijk voertuig. Dat is het gevolg van het feit dat de situaties in de praktijk sterk uiteenlopend kunnen zijn. Het spreekt namelijk voor zich dat een brommobiel kan worden aangekocht in een sterk uiteenlopende waarde. Er zijn dan ook bij het afsluiten van deze verzekering best een aantal verschillende zaken waar je aandacht aan zal willen besteden. Hoe je de voor jou beste brommobielverzekering kan vinden zal meteen duidelijk worden met de informatie die we verder hieronder nog voor jou op een rijtje hebben gezet. Daar zijn we toch echt vrij zeker van.

Welke waarde heeft je brommobiel?

Het eerste element waar rekening mee moet worden gehouden bij het bepalen van de voor jou meest interessante brommobielverzekering heeft te maken met de waarde waar je voertuig over beschikt. Wat dit betreft spreekt het voor zich dat er tegenwoordig een keuze kan worden gemaakt uit twee verschillende mogelijkheden om tot aankoop van zo’n voertuig over te gaan, namelijk:

  1. Je kan kiezen voor een tweedehands exemplaar;
  2. Je kan kiezen voor een complete nieuwe brommobiel;

In het eerste geval is de kans zeer groot dat de aankoopprijs vrij beperkt zal uitvallen. Dit zorgt er in het merendeel van de gevallen voor dat de verzekeringnemer er dan voor kiest om genoegen te nemen met gewoon een WA-verzekering. Wanneer je hebt gekozen voor een compleet nieuwe brommobiel welke bijgevolg beschikt over een hoger gelegen prijskaartje zal je deze investering wellicht toch best wat beter willen beschermen. Dat is zeker mogelijk. In dat geval is het doorgaans de moeite waard om te kiezen voor één van de meer uitgebreide brommobielverzekeringen.

Waar wordt de brommobiel precies voor gebruikt?

Het spreekt voor zich dat de waarde van de brommobiel voor een groot deel bepalend is voor het type brommobielverzekering waar je voor gaat kiezen. Dit gezegd hebbende geldt dat zeker ook voor de manier waarop er gebruik van wordt gemaakt. Ook op dit vlak kan er in de praktijk zomaar sprake zijn van aanzienlijke verschillen. Voor menig aantal personen geldt dan bijvoorbeeld ook dat ze beslissen om een brommobiel aan te schaffen voor recreatief gebruik. Voor anderen geldt dan echter weer dat ze van plan zijn om er gebruik van te gaan maken als dagelijks voertuig.

In het tweede geval spreekt het voor zich dat er op jaarbasis heel wat meer kilometers zullen worden afgelegd. De keuze voor een uitgebreidere verzekering voor je brommobiel dringt zich dan ook vaak op. Wanneer je enkel en alleen een recreatieve rijder bent is het zomaar mogelijk dat je voldoening zal kunnen nemen met de meest beperkte brommobielverzekering die er op de markt aanwezig is.

Welke dekkingen vind je zelf noodzakelijk?

Tot slot spreekt het voor zich dat mensen ook gewoon zelf een bepaalde, persoonlijke voorkeur hebben voor het afsluiten van bepaalde dekkingen. Voor heel wat mensen geldt bijvoorbeeld dat ze zich alleen maar zeker voelen op de weg wanneer ze weten dat hun voertuig allrisk is verzekerd. Dit dus ook wanneer dat strikt genomen eigenlijk helemaal niet noodzakelijk is. Dat is uiteraard een mogelijkheid en zal zeker jouw keuze op vlak van het type brommobielverzekering die je gaat afsluiten beïnvloeden. Let wel, het spreekt voor zich dat je, je wel altijd de vraag moet stellen of de premie die je moet betalen wel echt opweegt tegen het risico op schade dat je loopt.

Besparen op je brommobielverzekering door te vergelijken

De brommobielverzekering hoeft zeker en vast niet persé een dure verzekering te zijn om af te sluiten, integendeel. Je kan er namelijk voor kiezen om de premie van deze verzekering op verschillende manieren te laten drukken. De eerste mogelijkheid is om een vergelijking uit te gaan voeren. Deze verzekering wordt in de praktijk door zo goed als alle verzekeraars op de markt aangeboden wat er uiteraard voor zorgt dat de onderlinge concurrentiestrijd aanzienlijk is. Een vergelijking uitvoeren kan je dan ook instant een veel lager gelegen premie opleveren.

Naast bovenstaande loont het ook altijd de moeite om even te kijken naar het mogelijke eigen risico dat van toepassing is op de verzekering voor je brommobiel. Het is best mogelijk dat jij de beschikking hebt over een brommobielverzekering welke geen eigen risico hanteert. Op zich lijkt dat interessant, maar dat zorgt er wel voor dat je kan rekenen op de hoogst mogelijke verzekeringspremie. Dat is dan weer een stuk minder interessant. In ieder geval zou het dus de moeite kunnen lonen om bereidwillig te kiezen voor een iets hoger gelegen eigen risico. Dit kan er in de praktijk immers zomaar voor zorgen dat je met absolute zekerheid de voor jou beste brommobielverzekering zal weten af te sluiten.

Om voor deze verzekering een vergelijking te maken, ga je naar deze website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *