Wanneer je in Nederland met een auto de weg op gaat dien je er rekening mee te houden dat deze verplicht moet worden verzekerd. Deze verplichting geldt althans voor de zogenaamde WA-verzekering. Voor de bootverzekering geldt dat er van een dergelijke verplichting (in Nederland althans) nog geen sprake is. Dat is in andere landen overigens wel zo. Net het feit dat in andere landen er wel sprake is van een dergelijke verplichting zorgt er in de praktijk voor dat het belang van deze verzekering eigenlijk alleen maar wordt benadrukt. In ieder geval, ben jij ook één van de vele mensen die graag een verzekering voor diens boot wenst af te sluiten? Wil je er echter eerst nog even wat meer over ontdekken? Dan is verder blijven lezen beslist een aanrader.

Welke verschillende bootverzekeringen bestaan er?

De bootverzekering bestaat net als de autoverzekering in tal van verschillende vormen. Concreet betekent dit dat je ervoor kan kiezen om een WA-verzekering af te sluiten voor schade aan derden. Echter is het eveneens mogelijk om te kiezen voor een meer uitgebreide verzekering. In dat geval is het mogelijk om te kijken in de richting van bijvoorbeeld een WA+ beperkt cascoverzekering. Wil je graag je boot op de meest optimale wijze laten verzekeren? Dan kies je voor de allrisk.

In ieder geval is het zeer belangrijk om een verzekering voor je boot af te sluiten. Deze stelling wordt extra kracht bijgezet doordat er in menig aantal populaire vakantielanden al voor werd gekozen om een verplichting in te voeren. Dit geldt niet alleen voor Spanje en Italië, maar ook voor bijvoorbeeld Griekenland en Kroatië. Stuk voor stuk zeer populaire vakantielanden die bovendien ook behoorlijk dicht bij Nederland zijn gelegen. De kans dat een dergelijke verplichting binnen de kortste keren dan ook de oversteek zal maken naar ons land is dus op z’n minst aanwezig.

Kan je besparen op de kosten van de bootverzekering?

Besparen op de kostprijs van je bootverzekering is zeker mogelijk. Er zijn dan ook tal van verschillende elementen die een zekere invloed uitoefenen op de premie die je voor deze verzekering moet betalen. Om te beginnen gaat het daarbij natuurlijk om de waarde van de boot. Des te hoger die waarde is gelegen des te hoger ook de verzekeringspremie uit zal vallen. Dat is ook behoorlijk logisch. Bij een dure boot is het namelijk zo dat de verzekeraar bij een schadegeval meteen heel wat dieper in de buidel zal moeten tasten. Besparen op de bootverzekering is mogelijk door te kiezen voor beperkte dekkingen of door bijvoorbeeld te kiezen voor een beperkt vaargebied. Bovendien kan je de premie ook drukken door te vergelijken.

Een verzekering voor je boot afsluiten is altijd een goed idee!

Het is vrij normaal dat er bij veel mensen nog sprake is van een zekere mate aan twijfel voor wat het al dan niet afsluiten van een bootverzekering betreft. Dat die twijfel bestaat is begrijpelijk, maar eigenlijk zou er voor eens en altijd een eind aan moeten worden gemaakt. Het verzekeren van een boot is namelijk van cruciaal belang wanneer je niet op een zeker ogenblik voor vervelende verrassingen wil komen te staan voor wat het verzekeren van jouw boot betreft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *