Een incasso is het proces van het innen van verschuldigde bedragen voor goederen of diensten die zijn geleverd door een bedrijf. Het kan een lastige taak zijn voor bedrijven om achterstallige betalingen te innen van hun klanten, vooral als ze te maken hebben met wanbetalers die niet van plan zijn om te betalen. Incassobureaus zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het innen van openstaande rekeningen. Ze werken op basis van no-cure-no-pay, wat betekent dat ze alleen betaald krijgen als ze erin slagen om de verschuldigde bedragen te innen. Dit is waarom je het beste kunt kiezen voor een incassobureau inschakelen

Kennis en ervaring

Ten eerste hebben incassobureaus de kennis en ervaring om achterstallige betalingen te innen. Ze zijn letterlijk elke dag bezig met incasso’s. Ze weten hoe ze moeten omgaan met wanbetalers en hebben de nodige juridische kennis om de zaak voor de rechter te brengen als het nodig is. Dit kan bedrijven helpen om de tijd en moeite te besparen die gepaard gaat met het innen van achterstallige betalingen en zich te concentreren op hun kernactiviteiten. 

Macht

Ten tweede hebben incassobureaus meer macht dan bedrijven als het gaat om het innen van openstaande schulden. Als een bedrijf bijvoorbeeld een wanbetaler herhaaldelijk vraagt om te betalen en deze blijft negeren, kan het bedrijf uiteindelijk de zaak voor de rechter brengen. Maar als een incassobureau dezelfde persoon belt, kan het dreigen met verdere stappen, zoals het melden van de wanbetaler bij kredietregistratiebureaus, het inschakelen van deurwaarders of het instellen van een loonbeslag. Dit kan effectiever zijn in het innen van de schuld dan wanneer een bedrijf dit zelf doet. 

Hoger slagingspercentage 

Ten derde hebben incassobureaus meestal een hoger slagingspercentage bij het innen van openstaande schulden dan bedrijven zelf. Dit komt omdat ze beschikken over gespecialiseerde middelen, zoals databases met contactgegevens van wanbetalers, waardoor ze sneller en efficiënter kunnen handelen. Bovendien kunnen ze gebruik maken van psychologische technieken om wanbetalers te overtuigen om te betalen, zoals het benadrukken van de gevolgen van negatieve kredietregistratie. 

Dienen als buffer

Ten vierde kunnen incassobureaus ook dienen als buffer tussen het bedrijf en de klant. Door een derde partij in te schakelen om openstaande schulden te innen, kan het bedrijf de relatie met een klant behouden. Dit kan belangrijk zijn als het bedrijf de klant in de toekomst nog wil bedienen of als het bedrijf bang is dat een agressieve aanpak om betalingen te innen de klant zal afschrikken. 

Cashflow verbeteren

Ten slotte kunnen incassobureaus bedrijven helpen om hun cashflow te verbeteren. Als een bedrijf te maken heeft met achterstallige betalingen, kan het moeilijk zijn om aan lopende verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van salarissen en facturen. Het inschakelen van een incassobureau kan helpen om deze cashflow-problemen op te lossen, omdat ze in staat zijn om achterstallige betalingen sneller te innen en het geld terug te brengen in de kas van het bedrijf. 

Maak een zorgvuldige overweging

Een incassobureau inschakelen kan helpen om openstaande schulden te innen. Zorg er echter wel voor dat je zorgvuldig overweegt of het inschakelen van een incassobureau de beste oplossing is voor je bedrijf en kies altijd voor een betrouwbaar en professioneel bureau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *